Този туториал показва един начин за рисуване на векселна коса от снимка.
1. Отворете си снимката. Няма нужда да е много качествена, стига да има достатъчно детайли, за да не се налага да си измисляме къде да поставим кичури:

2. Дайте Zoom 400% на снимката. Изберете си някой светъл кичур и започнете от него. С Eyedropper Tool вземете цвят от самата снимка:

3. Вземете Pen Tool и започнете да очертавате пътечката на кичура коса (един клик с мишката, после не пускайте веднага, продължете да движите мишката, втори клик...пак не пускате и движете...трети клик...и така продължавате по желаната крива). Направете първия кичур. След това отидете в контролната лента за настрайка на инструмента (горе в ляво на екрана ви), натиснете Add to path area и направете всички кичури с този цвят:

4. След като приключите с кичурите от този цвят вземете по-тъмен цвят от косата на снимката с пипетката. После с Pen Tool направете по-тъмните кичури по същия начин както в т.2. В палитрата на слоевете преместете по-тъмните кичури под по-светлите.
За улеснение може да групирате светлите кичури и да изключите видимостта на групата от оченцето пред нея в палитрата на слоевете. Така ще виждате детайлите на снимката по-лесно.5. Когато свършите с този цвят кичури отново групирайте и изключете видимостта на групата. Вземете си цвят с пипетката от снимката (по- тъмен от предишния) и процедирайте по същия начин.

6. Направете четвърта група кичури, още по-тъмни и т.н. Направете толкова групи кичури, колкото са ви нужни, за да постигнете подобен резултат:

Забележка:
- Ако работите със селекции и запълване на селекцията или с четка, а не с Pen Tool правете нови слоеве за всеки цвят кичури.
- Pen Tool автоматично си прави нов слой за всяка фигура (в случая за всеки кичур). - С групрането на отделните цветове кичури улеснявате и организирате работата си по-добре.
- За да работите по-бързо можете да си дублирате някой кичур по няколко пъти и с Ctrl+T да променяте мястото на копието.
- Поставяйте по-тъмните кичури под по-светлите.

превод: mARTa
източник

бутон за сайт