Част първа


Corel Painter е един от водещите продукти в областта на дигиталните рисунки и илюстрации.
Представяне на програмата можете да видите в темата Corel PainterX
Програмата е с платен лиценз. В същата тема можете да намерите линк към пробната и версия.

В този урок ще се запознаем с работната среда, с инструментите и техния начин на работа, както и с някои от основните функции на програмата.1.Работно пространство:


2.Панел на инструментите:
В панела за избор на инструментите можем да видим инструменти за работа с цветовете, навигация и общо предназначение, инструменти за селекция, регулиране и създаване на векторни обекти.

3.Инструменти за работа с цветовете: четка (brush), заливка (paint bucket), пипетка (dropper).
Те работят както работят аналогичните инструменти във всички графични редактори. За избор на даден инструмент кликнете върху него в панела на инструментите.

Brush (четка) – Настройките на инструмента се правят от лентата за настройки (панела свойства) в горната част на екрана. От там можете да изберете размера на четката, прозрачността, остротата, детайлността, смесването и др.
Избора на категорията четка и нейния вариант става от панела за избор на четка.


paint bucket (заливка)
С този инструмент, подобно на работата на аналогичния инструмент във фотошоп можете да запълните с цвят целия фон, отделен слой или отделна, предварително селектирана част от рисунката си:


dropper (пипетка)
това е инструмента, който показва и установява желания цвят. Аналогичен е със съответния инструмент във фотошоп.
Избирате пипетката от панела на инструментите. Кликвате с нея в желания цвят от рисунката на листа ви и цвета се зарежда в Aditional color (долу в палитрата на инструментите) За да го използвате в main color и да рисувате с него щракнете на стрелкичките (долу под двата цвята в панела на инструментите):

4.Инструменти за навигация и общо предназначение: лупа (magnifier), ръчичка (grabber), инструмент за обръщане на листа (rotate) , мрежа за перспектива (perspective grid) и инструмент за рязане (crop).

С тези инструменти можете да променяте мащаба на изображението, да хванете листа, да го преместите на желаната позиция, както и да го завъртите.
Можете да промените перспективата на изображението за по-добро изравняване с нормалната перспектива, с линията на хоризонта и събирателната точка. Можете да изрежете изображението или част от него.
С лупата увеличавате работното си пространство, за да работите по лесно. С инструмента за захват (ръчичката) можете да местите листа в работното пространство:

С инструмента за обръщане на листа (rotate) можете да завъртите листа в каквато посока желаете, за да ви е по удобно, когато работите.Инструмента за рязане (crop) работи както аналогичния инструмент във фотошоп:
5. Инструменти за селекция:Инструментите за селекция са :
-за правоъгълна селекция (Restangular Selection)
-за овална селекция (Oval Selection)
-ласо (Lasso)
-вълшебна пръчица (Magic Wand)

Тези инструменти работят по аналогичен начин с фотошопските такива. С правоъгълната и овалната селекция можете да селектирате част от рисунката си със съответно правоъгълна или овална форма, след което, ако искате да запълните с друг цвят или да отделите избраната област или да коригирате нещо в нея.
Ласото и магическата пръчица можете да използвате като инструменти за селекция в случаите, когато искате да селектирате област с неправилна форма или области с еднакъв цвят.

6. Инструменти за регулиране:С помощта на тези инструменти можете да избирате, местите и да манипулирате слоевете и селекциите.
Нека видим как работят:

Selection adjuster


Layer adjuster:
Следва продължение
mARTa
източник

вижте още:
Corel PainterX - програма за рисуване
Уроци за Corel Painter

бутон за сайт